Zlobice - zlobické čtvrtě

 

Společnost DRAKO Investment, s.r.o. vám představuje nový developerský projekt, umístněný v obci Zlobice. Jedná se o jedinečný projekt zelené ulice, ve které se snoubí kvalitní rodinné bydlení s důrazem na minimální negativní vliv na životní prostředí.   

Celá ulice s domy je navržena se záměrem urbanisticky volně navázat na okolní výstavbu obce.

Naše společnost připravuje do výstavby celkem 23 rodinných domů a to 11 dvojdomů a jeden samostatně stojící rodinný dům.  Domy jsou rozděleny do dvou kategorií:

Dům kategorie Lukáš: disponuje dvěma samostatnými bytovými jednotkami, každá o velikosti 4+kk s garáží.

Dům kategorie Patrik: dispozičně taktéž se dvěma samostatnými bytovými jednotkami o velikosti 4+kk a venkovním parkovacím stáním.

Obě výše zmiňované kategorie domů – Lukáš i Patrik, jsou zděné přízemní rodinné domy s obytným podkrovím a pultovou střechou.

Nově připravovaná lokalita je koncipována se záměrem zadržet převážnou část dešťové vody v místě spadu.

Ulice včetně domů jsou navrženy takovým způsobem, aby využívaly k hospodaření podstatnou část místních dešťových vod pro zpětné využití k zásobování užitkovou vodou toalet, zalévání zahrad apod. K tomuto účelu budou rodinné domy osazeny dostatečně dimenzovanými retenčními nádržemi s rozvodem užitkové vody.

Vlastní ulice, tedy těleso komunikace, bude osazena namísto tradičně používaného živičného koberce speciální zámkovou dlažbou se zlepšenou absorpcí dešťových vod k následnému vsaku zpět do půdy.  Přebytečná dešťová voda bude svedena do centrální retenční nádrže.

Pro minimální ekologické zatížení budou všechny rodinné domy disponovat vlastní domovní čistírnou odpadních vod, a také každý dům bude využívat k vytápění tepelné čerpadlo.

Naším záměrem je, aby se zde budoucí obyvatelé, včetně dětí, cítili spokojeně. Děti jistě ocení dětské hřiště, které zde bude také zbudováno.

Kde nás najdete:

Kontakt:

DRAKO Investment, s.r.o. - DRAKO STAVBY  

kancelář: Břestek 11, 687 08
Telefonní kontakt: 773 155 155
E-mailové spojení: drakostavby@gmail.com
IČ: 28300939, DIČ: CZ28300939